När du går in genom dörren till Fagerängs lantbruksmuseum som finns i ett gammalt spannmålsmagasin med takstickor får du en känsla av att förflyttas till en svunnen tid. Där finns alla äldre föremål som fanns på våra gårdar i byn som till exempel

hästredskap, hushållsredskap och verktyg. Bl.a. finns en handdriven tvättmaskin och en fjädervagn som användes endast till kyrkan av min mammas farbröder och en  spade som Stenström grävde med på 1700-talet.  Läs mer om honom

Vi har en gammal skolbänk som troligen kommer från Perstorps skola som fanns  1890 - 1950. Det senaste föremålet är en åkkälke med två säten.

 Inte  en enda sak är inköpt  och ingenting är till salu. 

Till museet är det frivilligt inträde men köp gärna något på vår loppmarknad som finns på samma gård eller ge en gåva för muséets bevarande.

 

Bil– och bussparkeringen är på 420 kvm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fagerängs Lantbruksmuseum

 

 

            Välkomna !

tooltip menu