CodePen - Animated circle timeline
CodePen - My quest for the perfect horizontal, multi-level dropdown and responsive CSS menu - Chapter 1
Ladda ner kartan till din dator

Fagerängsbygdens historia

 

Fageräng

Fageräng ligger i Vetlanda socken, östra härad. (Östra härad är ett av de små landen som bildade Småland. Det fanns bl.a häradsdomare och häradshövding) Byn kallades anno 1605 för Fagrarydh och sedan stavades namnet Fagereng. Laga skifte genomfördes i Fageräng 1849. Då flyttades gårdarna ut från den gamla byn som låg i Delleryds vägskäl.

 Läs mer om Laga skifte

Det har även funnits en skvaltkvarn  i  en bäck på Fageräng 1:3. En sådan kvarn har ett horisontellt vattenhjul under kvarnstenarna. Storleken var 35 kvm. Läs mer om kvarnen här

I boken ”Tusen år i Vetlanda” står det om Nils som bodde i byn 1627. Han hade två tunnland mark, en häst, två stutar, tre får och en gris. Här finns  en fångstgrop, där bl.a. varg fångades. Även en hälsokälla finns här. Elektriciteten kom till byn 1942. Här fanns också telefonväxel.. Nu finns även bredband genom byn.

 Runstenen

På Fagerängs mark, i en dal som kallas för ”Gröndal” efter ett torp som fanns här förr, står en runsten som ristades för tusen år sedan. Den är ifylld med röd färg och bredvid finns en skylt med nutida tolkning. Stenen låg flera hundra år i bron över en bäck i närheten. På 1660-talet bad kungen landets präster att bönderna skulle ta reda på alla fornlämningar på sina ägor. Det kallades för rannsakningen. Här var det 1667 och då ritades stenen av. 1854 togs den upp och restes vid en stenmur lite framför sin nuvarande plats och ett tak byggdes.  Fakta om runstenen

På åkern vid stenen har man hittat en stenyxa men den är nu borta. Källaren hörde till ett soldattorp som hette Ljuseslätt eller Huseslätt. Det låg på andra sidan vägen. Grunden finns höger om informationstavlan där en tall växer. Det berättas att en kvinna ramlade ner med huvudet före i en brunn här. I en sägen är det omtalat om en kyrka som låg på Huleslätt i norra Vetlanda församling men det har det aldrig funnits någon plats med det namnet. Däremot Huseslätt. År 1531 beskattades kyrkan på tio lod kyrkmalm. (Ett lod =13,3 gram) Läs mer om klockupproret  En bit från vägen mot Fifflekull finns fyra hörnstenar som bildar en kvadrat som efter ett kor på 4*4 meter. Fyra meter från ”koret” men två meter längre ut finns det en annan sten och bredvid den ligger en till upp och ner. Kyrksalen har varit 4*8 meter. Det kanske var en stavkyrka. Det sägs även att det spökar i ”Gröndal”. Detta hände på den tiden när det fanns grindar över vägarna. En man åkte hem en natt och när han kom fram till grinden öppnades den och när han var på andra sidan stängdes den igen efter honom.

Fifflekull

Vid vägen mot Fifflekull finns det ett stenröse som innehåller gravar. Det är kanske en offerplats. I Fifflekull  blev en 22 årig piga mördad den

19/11 1898
av en dräng. Han dömdes till döden av Göta hovrätt 17/ 2 1899 men blev benådad av kungen till livstids fängelse, blev frigiven 23 /5 1924 och arbetade som skräddare resten av sitt liv. Läs visan

 

 

Stenström

På 1700-talet levde en man som hette Stenström. Han lämnade sin fru som hette Maja Stina och byggde sig en jordkula i skogen. Ur en källa tog han vatten och en liten åkerteg odlade han upp. Kvar finns grunden efter jordkulan och stenmurarna efter tegen. Vi har också  hans spade på vårt museum.

Klinte

I närheten ligger Klinte. Där byggdes en tändsticksfabrik 1897. 15 personer var anställda och de fick fyra kronor i veckan och det tillverkades 5000 -10000  askar/dag. En ask kostade 1/2 öre.  En som arbetade på fabriken berättade att han  fick 2.50 om dagen men arbetstiden var 6.00 – 21.00. De fick fiska på arbetstid.

I Klinte fanns  år 1645 fyra kvarnar. Sedan byggdes sågverk med hyvleri och handelsbod. Den 1/11 1907 bildades Stenkvill-Klinte Kraftaktiebolag. Dammen och den första           kraftstationen byggdes 1909. Tändstickstillverkningen upphör och flyttas till Vetlanda.

 

 

Lax

I backen upp till Delleryd (se karta) finns grunden efter Lax stuga. När han skulle tjäna kung och fosterland gömde han sina ägodelar för att ingen skulle stjäla dem men när han kom hem så hade han glömt var det var någonstans. Ingen har hittat sakerna ännu.                                      

 

.

 

 

 

Källor: Tusen år i  Vetlanda , Skede Förr och Nu Andra boken

 

Vet du mer om något får du gärna höra av dig.

 

Om intresse finns kan visning ordnas

 

Ladda ner kartan från Laga Skifte 1849 till din dator